Relatore
Nogara Martino

Martino Nogara
Azienda: Bosch Rexroth
Ruolo: CFO